0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

Są to dzieła następnej projektantki Sharron Hedges tworzącej w latach siedemdziesiątych które, jestem przekonana, zostały zainspirowane samurajskimi zbrojami. Te duże naramienniki i doły z osobnych elementów ciekawie połączonych następnie. Katorżnicza praca. Najpierw wszystkie elementy zostały wydziergane na drutach ściegiem płaskim a następnie ponaszywano na nie szydełkowe aplikacje  – mam na myśli te wszystkie przepiękne obrzeża  i tak przygotowane połączono w całość ze świetnymi rękawami wystającymi spod naramienników i wykończeniem przy szyi. Wspaniałe! Wspaniałe kolory, wspaniały pomysł, wyjątkowe absolutnie. Nadzwyczajne! Przepraszam jeszcze raz za jakość zdjęć ale musiałam to wam pokazać.

These are the works of the next new designer Sharron Hedges in the 1970s, which, I am sure have been inspired by old-fashioned Samurai force’s coats. Those big shoulder pads and pits with separate items connection an interesting then. Backbreaking work. All items have been knit flat stitch and then be patch crocheted applications – I mean all those wonderful flanges and so prepared are connected together with great sleeves protruding from the shoulder pads and trim at the neck. Wonderful! Great colours, great idea, absolutely unique. Special! Sorry once again for the quality of pictures, but I had to show it to you.