0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

Julie Shafler Dale wydała w latach siedemdziesiątych album pod tytułem Art to wear co w wolnym tłumaczeniu, które najbardziej mi się podoba, brzmi jak tytuł tego wpisu. Zamieściła tam swoje prace i innych tworzących w tamtym czasie. Zgadzam się z jej nieskromnym twierdzeniem że te dzieła to artyzm. Jak widać Free Form nie wymyśliliśmy dzisiaj bo z powodzeniem bawili się tą metoda już w czasach hippisowskich, zresztą, wtedy właśnie bardzo modne były niezwykle kolorowe włóczkowe rzeczy do noszenia, więc był to czas naprawdę sprzyjający wełniakom wszelkiej maści. Zobaczcie jak niezwykłe rzeczy tworzyła wspomniana tu Julie.

Julie Dale Shafler in the seventies expels album titled Art to wear where is her work there and other forming at the time. I agree with the immodestly theorem that these works are artistry. As you can see Free Form not we came up with today because they had fun with this method already in the hippie time, anyway, at the time very fashionable were extremely colourful woollen things to wear, so it was time really conducive to woollen-grass of all kinds. You can see Julie’s extraordinary things here.