0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moda jest zbiorowym plagiatem, przy którym nie ma poszkodowanego.