0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

„Aby być niezastąpionym zawsze trzeba być odmiennym”

 Coco Chanel
I nie o wygląd tu chodzi kochani
To na tym zdjęciu stworzył niezastąpiony DIOR